Anna Rónová

Spisovatelova matka Anna Rónová (1931).