Anna a František Rónovi

Anna a František Rónovi na zápraží svého domu ve vysockém Zákostelí.