Zdeněk Rón

Portrét Zdeňka Róna v Hydrografickém oddělení Zemského úřadu.