Josef Zajíček

Josef Zajíček, otec Marie Rónové, učitel a regenschori.