Zdeněk Rón

Zdeněk Rón – maturant na reálce v Hradci Králové v r. 1908 (foto věnováno Marii Zajíčkové).