Limnigraf Zdeňka Róna

Limnigraf v Písku na Otavě, který v roce 1925 projektoval Zdeněk Rón.