Rodiče Zdeňka Róna

Rodiče Zdeňka Róna František a Anna Rónovi.