Rónovi a děti

Rónovi a vysocké děti na třických vrších ve 20. letech.