Zdeněk Rón s bratrem Josefem

Zdeněk Rón jako "kaprál" s mladším bratrem Josefem (Pardubice, květen 1917).