Marie Zajíčková

Marie Zajíčková u otcova klavíru, na němž hrávala doprovod k houslím Zdeňka Róna.