Jasněna Rónová

Dcera Zdeňka Róna Jasněna – maturantka, 1939.