Jasněna Rónová

Dcera Zdeňka Róna Jasněna – vysokoškolačka.