Jasněna Kohoutová s Marií Rónovou

Dcera Jasněna Kohoutová-Rónová s maminkou Marií Rónovou v Praze Na příkopech, 1957.