Zdeněk Rón s Marií Zajíčkovou

Zdeněk Rón s Marií Zajíčkovou po přeřazení k pomocné technické službě v Pardubicích, léto 1915.