Pamětní deska>

 

Detail pamětní desky na rodném domě Zdeňka Róna. Foto Michal L. Jakl.