Zdeněk Rón

Zdeněk Rón, čestný občan města Vysokého nad Jizerou, 1946.