Školní okénko

Sázení stromků

Na základě informačního letáku jsme se původně přihlásili do projektu Stromy pro naše děti, což znamenalo pomoc při práci v některé z lesních školek v okolí Liberce.

Abychom nemuseli s žáky daleko cestovat, byla nám stejnou organizací, tj. Společností přátel přírody, nabídnuta účast na projektu Šance pro jilmy. Práce spočívala ve vlastním vyhledání vhodných lokalit a vysázení dodaných sazenic jilmu. Vzhledem k tuhé a dlouhé zimě hodně sazenic vymrzlo a organizátoři akce nebyli schopni pokrýt poptávku. Jako alternativu jsme využili možnost vysázení jiných stromů, z nichž největší zastoupení měly jeřáby. S vybráním pozemku nám pomohl Městský úřad Vysoké nad Jizerou, a tak jsme 16. dubna 2006 dosázeli Rónovu cestu, která už byla v minulosti z části osázena, ale nedokončena. Cesta slouží občanům města k vycházkám za výhledem na scenérii Krkonoš.

Celé akce se zúčastnili žáci 3. a 5. ročníku. Poděkování patří také paní vychovatelce Jitce Mládkové a dětem ze školní družiny, které nám v následujících teplých dnech po osázení o stromy pečovaly tím, že je pečlivě zalévaly.

Kateřina Pšeničková, DiS.

(Větrník, červenec–srpen 2006, s. 16)