V průběhu výstavy, dne 17. července 2009, zesnula organizátorka výstavy Mgr. Alica Sládková, odborná pracovnice, vedoucí Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí. Čest její památce! (mlj)

 

Sbor Dr. K. Farského
ve Vysokém nad Jizerou

Poutní bohoslužba
Neděle 2. srpna 2009 v 10 hodin

Při bohoslužbách vzpomeneme na Alici Sládkovou.

Hudební doprovod:
Iva Housová – zpěv
Jaroslav Hlůže – housle
Jitka Křivánková – varhany

Drobné pohoštění bude připraveno.