Radost na světě

Rónovo vlastnoruční věnování jeho dceři v rodinném exempláři románu Radost na světě.