Radost na světě

Titulní list románu Radost na světě (1938).