Jasno na horách

Vazba románu Jasno na horách (vydaného Nakladatelským družstvem Máje)