Jasno na horách

Titulní list románu Jasno na horách (vydaného Nakladatelským družstvem Máje).