Od jara do jara

Obálka románu Od jara do jara (1942).