Za člověkem

Titulní list a frontispis sbírky povídek Za člověkem (1924).