Od jara do jara

Vazba románu Od jara do jara (1942).