Z ruky do ruky

Titulní list rámcové novely Z ruky do ruky (1943).