Větrov

Titulní list a frontispis románu Větrov (druhé vydání).