Přítel nejvěrnější

Titulní list a frontispice prózy Přítel nejvěrnější (1944).