Rodný dům Zdeňka Róna u vážnice
Vážnice před odhalením
Vážnice po odhalení
Vážnice u rodného domu Zdeňka Róna