Pohled do sálu
U stolu vlevo sedí po pravici odborné pracovnice Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí paní Věry Babákové paní Ludmila Blažková, členka vysockého divadelního spolku Krakonoš, která večer doplnila ukázkou Rónova vyznání „Nezapomínáme“ ze vzpomínkového sborníku „Kde se bělí Krkonoše“
z roku 1934, v popředí zády sedí etnografka a emeritní ředitelka Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století a donedávna ředitelka museí Krkonošského národního parku slečna PhDr. Jana Sojková, pod hodinami se usmívá spisovatel a obnovitel československého balónového létání Ivo Vodseďálek s přídomkem „Kuboučinu“ a u stolu s doktorkou Janou Sojkovou sedí její spolupracovnice a současná jediná stálá pracovnice Památníku zapadlých vlastenců
v Pasekách nad Jizerou paní Andrea Bariaková.
(Bc. Michal L. Jakl)