Rónovské akce
      a aktuality

                Prosíme tímto všechny, kdož mohou přispět
                svými podněty, vzpomínkami, materiály a podobně do tohoto oddílu,
                aby o tom dali zprávu na adresu

                Zdenek.Ron@seznam.cz

 

INDEX
OBSAH

 

25.

1. března 2020 jsem se rozhodl zveřejnit úvodní text k vydání Pamětí Františka Róna, připravované v r. 2014 mně neznámým nakladatelem, protože k vydání zřejmě nedošlo.
(vk)


24.

20. května 2015 Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí zaslalo rónovské stránce dokumentaci gramofonové desky Československého rozhlasu s nahrávkou rozhovoru Františka Kožíka se Zdeňkem Rónem, restaurované manželi Fügnerovými, darovací dopis provázející tuto desku a přepis rozhovoru na ní nahraného.


23.

V květnu 2014, ke 125. výročí narození Zdeňka Róna, vyšla v libereckém Nakladatelství Bor rónovská monografie Viléma Kmuníčka, Jaroslava Kohouta a Jasněny Kohoutové-Rónové V mých kalužích se Bůh svým nebem zhlíží.

Při této příležitosti Nakladatelství Bor Liberec ve spolupráci s divadelním spolkem Krakonoš uspořádalo v sobotu 7. 6. 2014 v malém sále divadla ve Vysokém nad Jizerou
Slavnostní večer ke 125. výročí narození spisovatele Zdeňka Róna.
Na večeru bylo možné monografii, na jejíž vydání přispělo
město Vysoké nad Jizerou, zakoupit a dát podepsat.

Program večera:
Úvodní slovo (audio, upravený text)
Sestřih proslovu dr. J. Kohouta a J. Kohoutové-Rónové
Z Rónových básní, přednes Michal L. Jakl
Záznam Rónova rozhovoru pro Čs. rozhlas

Fotoreportáž z večera


Kniha je dostupná na adrese www.kosmas.cz.22.

2. listopadu 2013 v 16 hodin při účasti asi 38 osob zazněla na odhalení vysocké zákostelské vážnice, po stručné promluvě restaurátora kamenného roubení studny BcA. Pavla Rolečka, z úst Bc. Michala L. Jakla vzhledem k dešti skoro jen slova: „Zní, z hlubin zní a z dálek, / své srdce čisté měj a slyš, / tak mluví Bůh k svým dětem / u studnic průzračných“ z básně Zdeňka Róna Kde vody šumí v rámci připomínky význačných osobností kdysi se zřejmě napájejících z vod zákostelské vážnice a jako úvod k delšímu přednesu Štěpánky Skalské a Josífka Bartoně z básně Miloslava Bureše o otvírání studánek.

Kolem dvacítky účastníků pak přešlo na promítání různých snímků z oprav a historie vážnice do musea, které provedl stanovský pan Milan Fügner z Fügnerfilmu za výkladu BcA. Pavla Rolečka, Mgr. Daniela Dědovského „Korábu“, který přečetl též stále aktuální text svého praděda Josefa Skrbka „Korábu“ z Pojizerských listů z 3. 7. 1942, a Bc. Michala L. Jakla, který opět stručně zmínil i rodiny z vysockého Zákostelí, včetně Slavíkových „Korábu“, Skrbkových „Korábu“, Rónových, rodiny akademického malíře Jaroslava Skrbka a dalších.

MLJ


21.

Na Dušičky 2013 na připomínku zemřelých manželů Kohoutových byl hrob Zdeňka Róna přizdoben jejich společnou fotografií.


20.

V pátek 28. června 2013 se v 11.00 hod. v obřadní síni na hřbitově v Českém Brodě konal pohřeb pana PhDr. Jaroslava Kohouta, zetě spisovatele Zdeňka Róna, překladatele, vědeckého pracovníka a vysokoškolského učitele (bytem Klučov 28, 282 01), který  zemřel ve čtvrtek 20. 6. 2013.


19.

V pátek 30. listopadu 2012 se od 15.00 hod ve sboru Náboženské obce Církve československé husitské v Kolíně, Husovo nám. čp. 273, tel. č.
321 722 944, konal pohřeb paní Jasněny Kohoutové, rozené Rónové, dcery spisovatele Zdeňka Róna, překladatelky z ruštiny, středoškolské profesorky a vysocké vlastenky (bytem Klučov 28, 282 01), která v noci ze středy 21. na čtvrtek 22. 11. 2012 zemřela v kolínské nemocnici.  (mlj, vk)


18.

10. září 2012 členové kulturní komise města Vysokého nad Jizerou Věra Babáková, Mgr. Blanka Kučerová „Číčová“ a Jan Vaverka starší připravili natřením a sestavením informační tabuli typu „madonka“ pro Vyhlídkovou cestu Zdeňka Róna ve Vysokém nad Jizerou. Týž den zaměstnanci města vybetonovali základ, aby v pátek 14. září 2012 mohli osaditi dřevěný sloupek s touto cedulí nesoucí text připravený další členkou kulturní komise Ivanou Řehořovou. (mlj)


17.

18. května 2012 Bc. Michal L. Jakl z Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí na žádost kulturní komise města Vysokého nad Jizerou, jejímž není členem, odstranil obě již nečitelné a částečně zrezivělé informačních tabule z léta roku 2004 z Vyhlídkové cesty Zdeňka Róna ve Vysokém nad Jizerou na žluté turistické značce Vysockého okruhu. Bylo tak připraveno místo pro informační tabulku typu „madonka“, jejíž text připravila členka kulturní komise a vysocká knihovnice Ivana Řehořová. Osazení se chystá, jakmile bude dohotoven sloupek i cedulka. (mlj)


16.

23. května 2009 v 15 hod. byla ve Vlastivědném museu pro Vysoké nad Jizerou a okolí zahájena výstava  Za člověkem ke 120. výročí narození Zdeňka Róna. Průvodní slovo přednesl Michal L. Jakl a vernisáže se zúčastnila i dcera Zdeňka Róna Jasněna Kohoutová-Rónová a její manžel dr. Jaroslav Kohout. Oba při této příležitosti přispěli připomínkou Zdeňka Róna, dr. J. Kohout spíše literárněhistorickou, zatímco J. Kohoutová vzpomínala na svého tatínka naopak z hlediska jeho role otce. Povídku Z. Róna Nikoli nejmenší přečetl Jan Vaverka st., program zakončila Monika Žantová přednesem Rónovy básně A zase si zpíváš. Na závěr vernisáže všem zúčastněným poděkovala Mgr. Alice Sládková. (mlj, jk, iř)


15.

4. května 2009 ve Vysokém nad Jizerou v rodinném kruhu zesnul JUDr. Václav Lukáš, bývalý ředitel vysockého musea, dlouholetý příznivec Zdeňka Róna. Čest jeho památce! (mlj)


14.

K 60. výročí úmrtí a 120. výročí narození Zdeňka Róna vyšla ve sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 21, stať Zdeněk Rón a Vysoké nad Jizerou.


13.

19. dubna 2008 byla na vernisáži výstavy Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí „Proč bych já to pole voral, když mám doma pytel koral...“ (do 3. 8. 2008) vzpomenuta i osobnost Zdeňka Róna. Jeho úmrtí připomenul Michal L. Jakl a přednesl Rónovu báseň o návleku koral Navlíkačka. Text této básně spolu s portrétem básníkovým od Jaroslava Skrbka je součástí expozice. (mlj)


12.

16. dubna 2006 žáci 3. a 5. ročníku ZŠ Vysoké nad Jizerou dosázeli (viz foto) od hřiště k Márinkovu kříži jeřáby Rónovu cestu, do té doby osázenou jen částečně. Zprávu o tom ve Větrníku podala paní učitelka Kateřina Pšeničková, DiS. (mlj)


11.

Ve dnech  22.23. dubna 2005 se v lázních Sedmihorky konala vědecká konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví (osobnosti – díla – ideje), které se zúčastnil dr. Jaroslav Kohout s příspěvkem Zdeněk Rón (1889–1948), prozaik s duší básníka, technik s vyznáním samaritána a Vilém Kmuníček s příspěvkem Zdeněk Rón a ruralismus (ten přednesla paní Jasněna Kohoutová-Rónová). Oba příspěvky byly otištěny ve sborníku prací z konference.


10.

25. září 2004, v roce 115. výročí narození Zdeňka Róna, byla na síť umístěna nová verze této stránky, inovující zejména její grafickou podobu.


9.

Léto 2004: Péčí pana Miroslava Slavíka, člena Městského zastupitelstva Vysokého nad Jizerou, jmenovce Zdeňka Róna pana Josefa
Róna, Jasněnky Kohoutové, JUDr. Václava Lukáše a Michala L. Jakla, pracovníka Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, bylo
připraveno, v rámci oslav šesti set padesáti let od první zmínky o Vysokém nad Jizerou jako o městě, otevření Vyhlídkové cesty Zdeňka Róna
vyznačené pamětními tabulkami, umístěnými na této oblíbené procházkové trase vedoucí od parku ku kříži Márinků, na které se nachází nejen
obnovená Rónova lavička, ale i lavičky další a byly na ní, po nešťastném vyklučení křovinového porostu meze, vysázeny jeřáby, Zdeňkem
Rónem zvané „horské palmy“. (mlj)


8.

Oba texty uvedené zde v 7. oddílu se v roce 2002 staly součástí této stránky, jež byla umístěna na síť k 113. výročí narození a 54. výročí úmrtí Zdeňka Róna.


7.

Pro připomenutí památky Zdeňka Róna byl v roce 2000 do literární soutěže Šrámkova Sobotka přihlášen přehledný článek o jeho životě a díle Zdeněk Rón – dobrý duch Krkonoš, který se v kategorii III umístil na třetím místě, a Vzpomínka na Zdeňka Róna z pera jeho dcery paní Jasněny Kohoutové-Rónové, které se dostalo čestného uznání.


6.

Péčí dr. Václava Lukáše byla obnovena Rónova lavička u Marinkova kříže.


5.

Dne 30. 7. 1989 byl ve Vysokém nad Jizerou uspořádán přáteli, pamětníky a příznivci Zdeňka Róna v tamním kulturním stánku slavnostní večer ke stému výročí Rónova narození, jehož se zúčastnili dcera a zeť Zdeňka Róna, kteří společně přednesli vzpomínkové pásmo připravené paní Jasněnou Kohoutovou-Rónovou.

Slavnostního večera se zúčastnili mj. pan Cyril Methoděj Metelka a dr. Václav Lukáš, zdravici účastníkům večera poslal dr. Vladimír Wolf.

Součástí programu bylo přehrání zvukového záznamu rozhovoru se Zdeňkem Rónem pro Československý rozhlas.

Poté vystoupil Mistr Vladimír Doležal a přednesl vlastní výběr z Rónových milostných básní ze sbírky K pramenům.

Rónovský večer byl zajištěn především paní Marií Hejralovou, jejíž syn se postaral o technické zázemí (osvětlení, gramofonové a magnetofonové nahrávky). 

Souběžně se vzpomínkovým večerem byla uspořádána také výstava Rónových fotografií s krkonošskými a podkrkonošskými motivy, kterou zhlédli i účastníci slavnostního večera.


4.

V letech 1988 a 1989, po dlouhém čase mlčení, bylo z podnětu dr. Vladimíra Wolfa napsáno několik článků připomínajících komunistickým režimem k zapomenutí odsouzeného Zdeňka Róna a jeho dílo. Články byly publikovány v dosahu možností dr. V. Wolfa (tehdejšího redaktora sborníku Krkonoše – Podkrkonoší, po r. 1989 děkana Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové), který je redigoval, a za spolupráce archiváře Literárního archívu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech pana Karola Bílka.


3.

Oblíbená Rónova lavička u Marinkova kříže byla roku 1949 pojmenována „Rónova lavička“.


2.

Dne 30. 5. 1949 byla ve Vysokém nad Jizerou za účasti široké veřejnosti odhalena Zdeňku Rónovi na jeho rodném domě pamětní deska.

Při této příležitosti byla uvedena hra Zdeňka Róna Očistec.


1.

První námi zaznamenanou akcí, kterou Zdeňka Róna jeho rodiště reflektovalo jako etablovaného spisovatele, bylo vydání obsáhlé studie Cyrila Methoděje Metelky Zdeněk Rón, básník rodné horské země a radosti ze života, otiskované na pokračování v roce 1939 v C. M. Metelkou vydávaném Týdnu horských okresů severočeských.